java/5812: GCJ 3.0.2 segfaults on class file from Sun JDK 1.3 compiler

adam@medovina.org adam@medovina.org
Sat Mar 2 08:56:00 GMT 2002


>Number:     5812
>Category:    java
>Synopsis:    GCJ 3.0.2 segfaults on class file from Sun JDK 1.3 compiler
>Confidential:  no
>Severity:    non-critical
>Priority:    medium
>Responsible:  unassigned
>State:     open
>Class:     sw-bug
>Submitter-Id:  net
>Arrival-Date:  Sat Mar 02 08:56:00 PST 2002
>Closed-Date:
>Last-Modified:
>Originator:   Adam Dingle
>Release:    GNU Java version 3.0.2 20010905 (Red Hat Linux 7.1 3.0.1-3) (i386-redhat-linux)
>Organization:
>Environment:
Red Hat Linux 7.2
>Description:
When I compile the class definition below with the Sun JDK 1.3 compiler and then feed the class file to GCJ 3.0.2, GCJ segfaults. I've included the .class file as an attachment.

public class Bug
{
	public int invoke() {
		try {
		}
		finally {
			return 1;
		}
	}
}
>How-To-Repeat:
% gcj3 Bug.class
Bug.java: In class `Bug':
Bug.java: In method `Bug.invoke()':
Bug.java:4: Internal error: Segmentation fault
...
% 
>Fix:

>Release-Note:
>Audit-Trail:
>Unformatted:
----gnatsweb-attachment----
Content-Type: application/x-java; name="Bug.class"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="Bug.class"

yv66vgADAC0ADwoAAwAMBwANBwAOAQAGPGluaXQ+AQADKClWAQAEQ29kZQEAD0xpbmVOdW1iZXJU
YWJsZQEABmludm9rZQEAAygpSQEAClNvdXJjZUZpbGUBAAhCdWcuamF2YQwABAAFAQADQnVnAQAQ
amF2YS9sYW5nL09iamVjdAAhAAIAAwAAAAAAAgABAAQABQABAAYAAAAdAAEAAQAAAAUqtwABsQAA
AAEABwAAAAYAAQAAAAEAAQAIAAkAAQAGAAAAOAABAAMAAAAQqAAMpwAMTKgABSu/TQSssQABAAAA
BgAGAAAAAQAHAAAADgADAAAABAAGAAcADwAJAAEACgAAAAIACw==More information about the Java-prs mailing list