This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Susietos „Google“ paskyros saugos įspėjimas


Slaptažodis pakeistasGavote šį pranešimą, nes gcc@gcc.gnu.org nurodytas kaip
zemciuglena@gmail.com atkūrimo el. paštas. Jei zemciuglena@gmail.com nėra
jūsų „Google“ paskyra, spustelėkite čia, kad atsijungtumėte
<https://accounts.google.com/AccountDisavow?adt=AOX8kioyOMyaXCwDU_Y3bkb4CY6B-48b8TbBSx2j1WN_FznyLnTo6jE8wEQ&rfn=1>
nuo tos paskyros ir nebegautumėte el. laiškų.Sveiki, Lena!
Jūsų „Google“ paskyros zemciuglena@gmail.com slaptažodis neseniai pakeistas.

*Neatpažįstate šios veiklos?*
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atkurti paskyrą, spustelėkite
čia
<https://accounts.google.com/RecoverAccount?fpOnly=1&source=ancpse&Email=zemciuglena@gmail.com>
.
„Google“ paskyrų komandaŠiuo el. pašto adresu atsakymai nepriimami. Jei reikia daugiau
informacijos, apsilankykite „Google“ paskyrų pagalbos centre
<https://support.google.com/accounts/answer/1628875>.Šį privalomą el. laišką apie paslaugas gavote, nes norime jus informuoti
apie svarbius „Google“ produkto arba paskyros pakeitimus.

© 2018 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
et:1

Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]