This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Konuşun Artık.


Merhaba

Yeni Dönem Kayıtlarımız Başladı ( Özel Ders Ortamımız sizi bekliyor)

2011 - 2012 öğretim yılı indirimli kayıt dönemi başladı hemen kayıt yaptırın erken kayıt avantajlarından faydalanarak özel ders imkanından sizde  yararlanın.

KANADA KÜLTÜR MERKEZİ
0212 252 90 35-36
sevim@kanadakulturnerkezi.com

Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]