This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Balla Ingatlaniroda - önkiszol gáló ügyfélszolgálat


Üdvözlöm!

Ez egy hozzájárulás kérő levél, melynek elfogadásával Ön hozzáférést kap a Balla Ingatlaniroda önkiszolgáló ügyfélszolgálati rendszeréhez.

Az így elérhető szolgáltatásokról részleteket a ballaingatlan.hu oldalon tudhat meg.
Regisztráció itt: http://ballaingatlan.hu/onkiszolgalo-ugyfelszolgalat/?f=register

Amennyiben levelünkkel zavartuk elnézését kérjük.

Üdvözlettel a Balla Ingatlaniroda csapata nevében Balla Ákos ügyvezető

--------------------------------------------------------------------------------

Szeretnénk tájékoztatni róla, hogy jelen levél nem elektronikus hirdetés, hanem hozzájárulás kérő levél, ennek megfelelően semmilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot nem tartalmaz.

Amennyiben a továbbiakban semmilyen levelet nem szeretne kapni tőlünk, kattintson az alábbi linkre, vagy másolja azt böngészője címsorába:
http://ballaingatlan.hu/onkiszolgalo-ugyfelszolgalat/?f=u%7C194784%7Cgcc%40gnu.org


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]