This is the mail archive of the gcc@gcc.gnu.org mailing list for the GCC project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

250.000st Svenska Email adresser till salu


Behöver ni besökare till er site?

Då har vi lösningen.

Vi har 250.000st email adresser till salu

Billigt!

Alla email adresser är aktuella och används. Anledningen till att vi kan
säga detta är att alla emailadresser som inte användseller är ogiltiga
(Vilket i många listor kan uppgå till 60%). Är bortplockade av våra
specialtillverkade program.

Alla dessa emailadresser är uppsamlade på på webben
Så har du fått detta mail så finns din emailadress ute på webben någonstans
till allas åsyn.

Har du läst hit så är du en av de 90% som läser detta email och som vi har
lyckats att fånga intresset hos. Alltså så har vi bara här visat att du når
väldigt många för en väldigt låg kostnad.

Lite Fakta:
en svensk banner ger ca 0.3%  (och dessa betalar du dyra pengar för)
Medan ett svenskt email ofta ger mellan 15-30% så  tänk dig att få 60.000st
nya besökare till er site.

Detta till det facila priset av 4995skr för 50.000st emailadresser eller
9995skr för 250.000st email adresser.

Email adresserna är dina egna att göra som du vill med så tänk på andra
gången du mailar så halverar du kostnaden Tänk då  vad som händer 10:e
gången.....

Mvh C&C

emailadresser@avidus.bizIndex Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]