Back to bug 68271

Who When What Removed Added
rguenth 2015-11-10 10:59:53 UTC Target Milestone --- 6.0
dominiq 2015-11-10 11:04:41 UTC Target x86_64-apple-darwin14
Host x86_64-apple-darwin14
Build x86_64-apple-darwin14
jakub 2015-11-10 11:20:49 UTC CC jason
dominiq 2015-11-10 14:32:19 UTC Status UNCONFIRMED NEW
Last reconfirmed 2015-11-10
Ever confirmed 0 1
jason 2015-11-10 15:43:42 UTC CC rth
dominiq 2015-11-12 12:31:00 UTC Severity blocker normal
rguenth 2016-01-13 14:56:32 UTC Priority P3 P2
jakub 2016-01-15 15:38:55 UTC Status NEW ASSIGNED
Assignee unassigned jakub
jakub 2016-01-15 21:41:45 UTC Status ASSIGNED RESOLVED
Resolution --- FIXED

Back to bug 68271